Checklist Kerkdiensten en Coronamaatregelen

Deze checklist kunt u hier gratis downloaden. (Link opent in nieuw tabblad.)

Situatie vanaf 26 juni 2021:

M.i.v. 26 juni 2021 gelden de volgende coronamaatregelen voor kerken:

 • Alle vaste zitplaatsen mogen worden gebruikt, mits 1,5 meter afstand tussen leden uit verschillende huishoudens mogelijk is.
 • Nakoming basisregels: afstand houden, handenwassen, thuisblijven bij klachten.
 • Hygiënemaatregelen op locatie zoals desinfecterende handgel.
 • Verkeersstromen van de bezoekers moeten goed gescheiden blijven. Anderhalve meter afstand moet mogelijk blijven.
 • Reservering vooraf blijft verplicht.
 • Triage (gezondheidsvragen) bij entree blijft verplicht.
 • Zitplaatsen op aanwijzing (placering) blijft verplicht.

Het advies om niet te zingen en geen blaasinstrumenten te gebruiken is vervallen.

Het CIO adviseert om in de kerk rekening te houden met :

 • Omvang en hoogte van de kerkruimte.
 • Ventilatiemogelijkheden en luchtstromen.
 • Aantal kerkgangers en de locatie van de zitplaatsen.
 • Tijdsduur van de samenzang.

Kerken blijven verantwoordelijk voor het handhaven en communiceren van de bestaande coronamaatregelen. Via deze website is een keur aan informatie en materialen zoals kaarten, posters, stickers etc. te vinden.

Algemeen

 1. Vorm een vaste commissie van mensen uit uw kerk die zich bezighouden met het gebruik van het kerkgebouw zolang de coronamaatregelen van kracht blijven.
 2. Advies: minimaal één lid van de kerkenraad of (parochie)bestuur moet lid zijn van de commissie. Kerkenraad of bestuur zijn formeel verantwoordelijk.
 3. Bekijk het meest actuele protocol van uw eigen of een ander kerkgenootschap.
 4. Stel een Gebruiksplan op.

In het Gebruiksplan kunt u alle coronamaatregelen duidelijk verwerken en aanpassen aan uw eigen situatie.

 • Bepaal of u verplicht gebruik moet maken van een reserveringssysteem. Dat kunt u zelf doen, er is ook een online systeem voor kerken beschikbaar.
 • Benoem per kerkdienst één persoon die coördineert.
 • Wachtrijen bij de ingang moeten zoveel mogelijk worden voorkomen! Zorg voor voldoende coronacoaches die de gezondheidscontrole uitvoeren.
 • Gebruik de Vragenlijst Gezondheid (triage) voor elke afzonderlijke bezoeker. Wordt een van de vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kunt u die bezoeker niet toelaten tot het kerkgebouw.
 • Kerkzaal verlaten. Geef via de beamer en met mondelinge toelichting aan hoe men de rijen en de kerkzaal dient te verlaten.
 • Advies: teken een plattegrond waarop u met pijilen aangeeft wat de looproute of -volgorde is.

Voorbereidingen in de kerk

Het is de taak van de kerk zelf om duidelijk aan te geven wat wel en niet mag. Voor de duidelijkheid, omdat elk kerkgebouw anders is en om aan te tonen dat de kerk de zorglicht serieus neemt.

In onderstaand schema kunt u zien welke maatregelen op welke plekken u moet nemen en aangeven. In de laatste kolom staat de oplossing die CoronapreventieKerken.nl u biedt.

Belangrijk: wees duidelijk en consequent!

  Waar? Wat? Hoe?
1. Entree    
  Kerkdeur 1,5m afstand aangeven. Sticker
  Hal, bij binnenkomst Coronaregels duidelijk zichtbaar aangeven Poster, bord
  Coronacoaches Zijn de coronacoaches duidelijk herkenbaar? Hesjes Coronacoach
       
2. Hal Coronaregels duidelijk zichtbaar aangeven Poster, bord, flyers
  Vloer Verplichte looproute aangeven Vloersticker met pijl
    Wachtpunten markeren met 1,5m afstand Tape
    Kapstokken afsluiten Sticker
  Triage Zijn de Vragenlijsten voor gezondheidscheck aanwezig? Gratis via website
       
3. Toiletten Hygiëneregels duidelijk zichtbaar aangeven:  
    Handen wassen, min. 30 secondenHoud 1,5m afstandEerst klep sluiten, dan doorspoelen Stickers, posters
    Evt. wastafels blokkeren voor 1,5m afstand Tape, afzetlint
       
4. Kerkzaal Verplichte looproute aangeven. Zorg dat bezoekersstromen elkaar niet kruisen. Vloersticker met pijl
    Zitrijen sluiten Kaart
    Zitrijen openstellen Kaart
    Zitplaatsen blokkeren Kaart, sticker
    Zitplaatsen openstellen Kaart, sticker
    Onderlinge afstand binnen rijen Anderhalvemeter lat*
       

*Omdat leden uit één huishouden wel bij elkaar mogen zitten, kan de groepsgrootte variëren. Van tevoren kunt u dus niet weten welke zitplaatsen al dan niet gebruikt kunnen worden. Het laatste lid van een huishouden legt de anderhalvemeter naast zich neer, de volgende persoon of groep ziet dat de zitplaatsen die worden bedekt door de lat, niet kunnen worden gebruikt.

Let op: tijdens de kerkdienst beter geen toiletbezoek om loopverkeer in rijen te voorkomen.

Direct vóór, tijdens en na de kerkdienst

1. Is er een vragenlijst gezondheid t.b.v. de triage? ja nee
2. Weten alle medewerkers wat hun taak is? ja nee
3. Is er een coördinator aanwezig tijdens de kerkdiensten? ja nee
4. Zijn er voldoende coronacoaches? ja nee
5. Weet elke coronacoach wie de coördinator is? ja nee
6. Weten de coronacoaches wat hun taak is? ja nee
7. Kennen de coronacoaches het Gebruiksplan? ja nee
8. Zijn de coronacoaches duidelijk herkenbaar? ja nee
       

Protocollen, Formats voor Gebruiksplannen

Op de website www.coronapreventiekerken.nl vindt u links naar diverse pagina’s met actuele regels, tips, formats, protocollen enzovoort.

Materialen

Duidelijk corona- en hygiënemaatregelen communiceren kunt u doen met eenduidige aanwijzingen. De materialen van CoronapreventieKerken.nl zijn voorzien van herkenbare icoontjes met korte toelichting. Daardoor zijn ze snel herkenbaar en voor iedereen direct duidelijk.

Bestel de kaarten, posters, stickers, halborden, hesjes, tape, lint enz. op www.coronapreventiekerken.nl

Disclaimer Deze checklist is met zorg samengesteld. Het gebruik van deze Checklist Kerkdiensten en coronamaatregelen is geheel op risico van de kerk of geloofsgemeenschap zelf. Elke geloofsgemeenschap en elk gebouw is anders en kan een eigen benadering vragen. Aan deze Checklist kunnen geen rechten worden ontleend. Controleer voor de meest actuele regels en voorwaarden de websites van het RIVM, de Rijksoverheid en eventueel aanvullend die van uw eigen kerkgenootschap.