Checklisten

Checklisten zijn niet meer nodig sinds 26 juni 2021. Omdat de routekaart van de overheid is komen te vervallen, is ook de door het CIO gepubliceerde routekaart niet meer van toepassing.

Checklist Kerkdiensten en Coronamaatregelen

Routekaart voor Kerken tijdens coronacrisis (CIO, 19 maart 2021)

Halposter Controlevragen Gezondheid t.b.v. triage

Presentielijst