Coronamaatregelen zichtbaar en duidelijk

Fijn dat kerkdiensten mét echte bezoekers weer mogelijk zijn! Eerst met max. 30 personen, vanaf 1 juli 2020 met max. 100 personen. Daaraan zijn door de Rijksoverheid en het RIVM voorwaarden verbonden.

Maar waaraan moet u denken en hoe maakt u dat in uw kerk allemaal duidelijk op een manier die iedereen ziet? U leest het op deze pagina!

Speciaal voor kerken hebben wij materialen ontwikkeld om de coronaregels duidelijk te communiceren in de hal, zaal, garderobe, toiletten en andere ruimten in uw kerkgebouw.

Waarom borden, kaarten, stickers?

 • Combinatie van duidelijke plaatjes en korte tekst.
 • Beeld wordt sneller verwerkt dan alleen tekst.
 • Tekst maakt duidelijk als iemand het plaatje niet goed begrijpt.

In de webwinkel op deze website kunt u kaarten, stickers, posters en andere materialen bestellen voor in uw kerk.
In één week gingen al bijna 100 kerken u voor!

Tips vooraf

Waar moet u allemaal aan denken bij het organiseren van kerkdiensten in tijden van corona? Hieronder geven we tips en adviezen per ruimte in uw kerk.

 • Wijs enkele personen aan die een protocol en gebruiksplan opstellen en verantwoordelijk zijn voor het implementeren van de coronamaatregelen.
 • Benoem corona coaches tijdens de kerkdiensten en informeer hen zorgvuldig over de regels.
 • Handhaaf en communiceer de coronamaatregelen duidelijk zichtbaar.
 • Zorg dat bezoekers zo min mogelijk hoeven aan te raken met hun handen, bijv. deurkrukken.

Overheidsmaatregelen kunnen wijzigen. Controleer daarom ook steeds de website van de Rijksoverheid en het RIVM.

NB Het aantal van max. 30 (na 1 juli: 100) personen is excl. de medewerkers van de kerk. Het aantal gaat over bezoekers die in de kerkzaal zitten zonder een taak te hebben.

Algemeen

 • Onderling minimaal anderhalve meter afstand houden.
 • Waar elkaar passeren met anderhalve meter tussenruimte niet mogelijk is, geldt éénrichtingsverkeer of regelt een coronacoach het loopverkeer.
 • Laat bezoekers van de kerkdienst van tevoren registreren. U kunt een deel van de zitplaatsen vrijhouden voor kerkgangers die zich niet hebben geregistreerd.

Hal, entree, garderobe

 • Gebruik een presentielijst en houd bij wie er binnen zijn.
 • Medewerkers vragen bij de entree naar de gezondheidstoestand van de bezoekers. Download de gratis Checklist.

Naar de materialen voor hal, entree, garderobe.

In de kerkzaal

 • Uitsluitend bezoekers uit hetzelfde huishouden (woonadres) mogen bij elkaar zitten.
 • Sluit rijen af zodat bezoekers tijdens het lopen door de rijen niet binnen anderhalve meter van anderen komen.
 • Probeer éénrichtingsverkeer in te stellen: aan de ene kant de rij in, aan de andere kant eruit.
 • Dringend advies: niet meezingen.

Naar de materialen voor in de kerkzaal.

Let op! Waar anderhalve meter afstand niet mogelijk is met 30 (na 1 juli 2020: 100) personen, is de onderlinge afstand leidend. Dan kunt u dus minder dan die 30 (of 100) personen tegelijk in het kerkgebouw hebben.

Hoe houdt u tussen verschillende huishoudens toch anderhalve meter afstand? Dat kan o.a. door de Anderhalvemeter latten te gebruiken.

Toiletten

 • Hang op verschillende plekken de hygiënemaatregelen duidelijk zichtbaar op.
 • Toiletten worden zo min mogelijk gebruikt.
 • Toiletten worden rond de kerkdienst minstens éénmaal gereinigd.
 • Gebruik de toiletten niet tijdens de kerkdienst om loopverkeer in de zitrijen te beperken.

Naar de materialen voor in de toiletten.

Hygiënemaatregelen

 • Was uw handen regelmatig, minstens 30 seconden.
 • Raak uw gezicht niet met uw handen aan.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct na gebruik weg.
 • Toiletgebruik: eerst de klep naar beneden doen, dan pas doorspoelen.

Naar de materialen met hygiënemaatregelen.

Waarom is naleving van de coronamaatregelen zo belangrijk?

In de eerste plaats om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. In de kerk komen veel mensen bij elkaar waaronder relatief veel ouderen. Zij behoren tot de risicodoelgroep. Dat geldt uiteraard ook voor veel andere mensen, al dan niet met onderliggende gezondheidsklachten.

Adeldom verplicht. Kerken en hun leden hebben de christelijke plicht goed te zorgen voor elkaar. Dat doet u door de coronaregels in te voeren en te handhaven.

Tot slot. Als de regels verder verruimd kunnen worden, of als er onverhoopt een nieuwe besmettingsgolf door het coronavirus uitbreekt, dan zal zeker worden gekeken naar het verleden. Groepen in de samenleving die zich steeds nauwkeurig hebben gehouden aan de regels en hun zorgplicht serieus namen, zullen met meer coulance worden behandeld dan wanneer dat niet het geval was.