Presentielijst

Kerken mogen vanaf 1 juli 2020 weer bezoekers in de kerkdienst ontvangen. Voor meer informatie over coronamaatregelen voor kerken kijkt u onder ‘Maatregelen‘.

Speerpunt in het overheidsbeleid is dat na elke bewezen coronabesmetting een uitgebreid contactonderzoek door de GGD wordt uitgevoerd.
Om een eventueel contactonderzoek van een besmette kerkganger te vereenvoudigen en te versnellen, is het van belang dat kerken van elke dienst een presentielijst bijhouden. Daarmee tonen kerken aan kerkdiensten zo zorgvuldig mogelijk te organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen van het RIVM. Bovendien onderstreept een presentielijst dat uw kerk zich verantwoordelijk voelt richting de bezoekers.

In het kort:

  • Op de presentielijst noteert u naam, telefoonnummer en het aantal personen.
  • Bij gasten kunt u ook uitsluitend een telefoonnummer noteren indien gewenst.
  • U maakt duidelijk waarvoor de presentielijst bestemd is.
  • U benadrukt dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt wanneer een contactonderzoek dat nodig maakt.
  • Na 2 maanden vernietigt u de lijst.

U kunt hier een presentielijst downloaden. (Bestand opent in een nieuw tabblad.)