Presentielijst

Vooralsnog is het voorschrift om bezoekers vooraf te laten reserveren. Daarmee weet u wie er in de kerk aanwezig zijn (geweest). Daardoor is er geen noodzaak voor het bijhouden van een Presentielijst. Voor situaties nu of in de toekomst waarin dat wel handig of verplicht is, vindt u hieronder de presentielijst en toelichting.

Om een eventueel contactonderzoek van een besmette kerkganger te vereenvoudigen en te versnellen, is het van belang dat kerken van elke dienst een presentielijst bijhouden. Daarmee tonen kerken aan kerkdiensten zo zorgvuldig mogelijk te organiseren met inachtneming van de coronamaatregelen van het RIVM. Bovendien onderstreept een presentielijst dat uw kerk zich verantwoordelijk voelt richting de bezoekers.

In het kort:

  • Op de presentielijst noteert u naam, telefoonnummer en het aantal personen.
  • Bij gasten kunt u ook uitsluitend een telefoonnummer noteren indien gewenst.
  • U maakt duidelijk waarvoor de presentielijst bestemd is.
  • U benadrukt dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt wanneer een contactonderzoek dat nodig maakt.
  • Na 2 maanden vernietigt u de lijst.

U kunt hier een presentielijst downloaden. (Bestand opent in een nieuw tabblad.)