Routekaart voor Kerken

3 juni 2021 – Update

De versoepelingen die op 5 juni 2021 van kracht worden, betekenen voor kerken dat zij de volgende stap op de Routekaart voor Kerken kunnen zetten. Deze routekaart is in overleg met de Rijksoverheid opgesteld door het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

U kunt de Routekaart voor Kerken hier gratis downloaden.

 

23 maart 2021

Het Interkerkelijke Contact in Overheidszaken (CIO) heeft aan minister Ferd Grapperhaus officieel de Routekaart voor Kerken aangeboden. Met deze routekaart kunnen kerken anticiperen op ontwikkelingen rond de coronacrisis en bepalen welke route zij kunnen volgen.

CIO noemt de routekaart ‘een weloverwogen advies’ voor de 31 aangesloten kerkgenootschappen. Tijdens het proces van totstandkoming maakten golfbewegingen in de COVID-besmettingen telkens nieuwe afstemming nodig met de kerkgenootschappen en de overheid noodzakelijk.

De routekaart is een handreiking hoe kerken kunnen omgaan met hun erediensten tijdens verschillende fasen van de COVID-pandemie. De routekaart is afgeleid van de routekaart die de overheid in een eerder stadium al had ontwikkeld. Elke fase tijdens de coronacrisis heeft een eigen kolom met toelichting en adviezen over aantal aanwezigen, koor- en samenzang en kindernevendienst.

Ook bij praktische aspecten geeft de routekaart advies. Bijvoorbeeld over ontmoeting en koffiedrinken, of reserveren en uitnodigen van bezoekers vooraf gewenst is en over triage en placeren van bezoekers.

U kunt de Routekaart voor Kerken hier downloaden.